Brak miejsc w przedszkolach

Ostatnio słyszy się o braku miejsc w przedszkolach. Jest to coraz częstszy problem. Od kilku lat, co roku brakuje miejsc dla sporej grupy dzieci. Dzieci, których rodzice zdecydowali się posłać je do przedszkola jest więcej niż miejsc dla nich Biuro rachunkowe katowice przygotowanych. Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Jest to kwestia sporna. Wielu obarcza winą reformę ustawy o obowiązku szkolnym. Przewidywała ona, że dzieci sześcioletnie rozpoczną naukę w szkołach podstawowych. Wielu rodziców zdecydowało jednak, że ich dzieci zostaną w http://www.prefabetkurzetnik.pl/slupy-wirowane.html przedszkolu, przez co zablokowały miejsca przeznaczone dla młodszych dzieci. Poza tym, naukę w przedszkolu muszą rozpoczynać młodsze dzieci – już pięcioletnie. Oznacza to, że jeśli wszystkie dzieci w wieku pięciu lat będą uczęszczać do przedszkola – dla dzieci trzy i czteroletnich zostanie naprawdę niewiele miejsc. Ten problem często była rozwiązywany przez tzw. nabory uzupełniające, coraz częściej uruchamiane w wielu przedszkolach. Pomagają one dzieciom, dla których nie starczyło miejsc podczas typowej rekrutacji.